Friday, March 12, 2010

FLASH REPORT

Walang pasok ang mga estudyante kay Sir Aljoriz Dublin sa Martes marso 16, ito ay dahil misa para sa mga (umm anong tagalog ng Graduwayte?) mag mamarcha de ceremonyas. 

Uulitin po natin, walang kayong pasok sa Martes. 

Sarang habid da booooo!

No comments:

Post a Comment